‫خیرات مقدّس‬

‫همواره کمکهای مالی مردم به مکانهای مقدّس بعنوان کمک به افراد بی بضاعت یا ناتوان توجیه شده. حتی در بسیاری از موارد قول ساخت مکانهای عام المنفعه از محل این درآمدها داده شده. گزارش پیش روی از واقعیت دیگری حکایت میکند.سوء استفاده از اعتقادات مردم توهین به مقدّسات نیست؟‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: