‫پرونده سازی مجدد وفشار برخانواده؛ وضعيت جسمانی محمدرضا پورشجری وخیم است | .: سحام نيوز -…‬
sahamnews.org
‫میترا پورشجری به سحام می‌گوید: دراين مدت از سوی نیروهای امنیتی فشارهاي زيادي بر پدروخانواده‌ام وارد شد، در١٥ آذر خانواده ما را به اطلاعات فراخواندند و چندین‬
Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: