Mobile Uploads
انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ با وضعیت حاد جسمی
نابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » بازجویان وزارت اطلاعات روز گذاشته زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی را از بند خارجنمودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه حوالی ساعت ۱۲:۰۰ زندانی سیاسی علی معزی را از بند خویش خارج نمودند و به نقطه نامعلومی بیرون از زندان منتقل کردند. به احتمال زیاد بازجویان وزارت اطلاعات او را به یکی از شکنجه گاه های خود منتقل نموده اند. معمولا زندانیان سیاسی که از بند عمومی به شکنجه گاه های وزارت اطلاعات منتقل می شوند مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند.

بازجویان وزارت اطلاعات در حالی این زندانی سیاسی را به شکنجه گاه های خود منتقل می کنند که او روز سه شنبه ۸ مهرماه در اثر حاد شدن وضعیت و شرایط جسمی اش به بیمارستان مدنی رجایی شهر با دست بند و پابند منتقل کرده بودند. او در طی مدتی که در بیمارستان بود با پابند و دست بند به تخت بیمارستان بسته شده بود. زندانی سیاسی علی معزی علاوه بر بیماریهای قبلی ، دچار انسداد روده شده بود و بنابه گفته پزشکان بیمارستان نیاز مبرم به عمل جراحی دارد اما با سرم و مسکن بطور موقت وی را درمان نمودند و قرار شد که عمل جراحی وی روز سه شنبه ۲۲ مهرماه به اجرا گذاشته شود وضعیت و شرایط جسمی این زندانی سیاسی دهه ۶۰ به غایت حاد می باشد و جان وی در معرض خطر جدی قرار دارد.

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: