آقای کاظمینی بروجردی دراین دیدار پانزده دقیقه ای، به خانواده گفته است که مرا در…

‫آقای کاظمینی بروجردی دراین دیدار پانزده دقیقه ای، به خانواده گفته است که مرا در یک سلول انفرادی قرنطینه قبل از اعدام، با دست و پای بسته در غل و زنجیر نگه می دارند و شکنجه می کنند و ایشان مصرانه تاکید بر نگرانی برای هوادارانشان داشتند که جانشان در خطر است.‬


‫بام آزادی: آقای بروجردی در اتاق قرنطینه قبل از اعدام نگهداری میشود‬
http://www.bamazadi.net

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: