‫به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد!‬
notonemoreexecution.org
‫ريحانه ميگويد : مرا دست و پا بسته و در حاليکه چشم هايم را نيز بستند به رجايي شهر بردند يک قلم و کاغذ دادند و گفتند آخرين حرفهايت را بنويس! صبح روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر است، حدود ساعت ۱۲ ظهر از يک ملاق…‬
Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: