Timeline Photos
بهنام ابراهیم زاده زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به انتقال غیرقانونی وی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر و قرار گرفتن در شرایط بد جسمی فردا 10 شهریور اقدام به اعتصاب غذای خشک همراه دوختن لب های خود خواهد کرد .این در حالیست که بهنام ابراهیم زاده از 17 مرداد در اعتصاب غذای تر قرار دارد و شرایط جسمانی بدی دارد.
خانواده بهنام ابراهیم زاده نیز در‌حمایت از بهنام فردا دست به اعتصاب غذا خواهند زد . تا بلکه کمی‌از فشار های وارده بر این‌زندانی کاسته شود و از شکنجه گاه رجایی شهر انتقال داده شود.

بهنام ابراهیمزاده را آزاد کنید
PLEASE SIGN PETITION
از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند
Petition to FREE Iranian political prisoner Behnam Ebrahimzadeh:
http://j.mp/16fbNjn
Instructional video in Persian on how to sign a petition:
ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی :
http://j.mp/YgP4Lf — with Galavej Rostami and 21 others.

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: