نهم شهریور، زادروز، احمد زیدآبادی «شرف اهل قلم» http://bit.ly/1wULLzq احمد زید…

‫نهم شهریور، زادروز، احمد زیدآبادی «شرف اهل قلم»

http://bit.ly/1wULLzq

احمد زیدآبادی (زاده نهم شهریور۱۳۴۴ زیدآباد، سیرجان) روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی است که در پی حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۳۸۸) به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، محکوم شده‌است.

زیدآبادی که در بین فعالان سیاسی به «شرف اهل قلم» شهرت دارد از سال ۱۳۶۸ فعالیت روزنامه‌نگاری‌ خود را آغاز کرده است و درروزنامه‌های زیادی از جمله اطلاعات، همشهری و صبح‌امروز قلم زده است.

گرایش سیاسی زیدآبادی، به طیف ملی‌ مذهبی نزدیک است، و در سال ۱۳۷۹ که حکومت به سرکوب جریان‌های سیاسی نزدیک به محمد خاتمی، رییس‌جمهور دوره اصلاحات پرداخت، زیدآبادی به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام افسارگسیخته علیه نظام ۱۳ ماه در زندان به سربرد.

درمورد احمد زیدآبادی بیشتر بدانید: ‬http://bit.ly/1wULLzq


Timeline Photos
نهم شهریور، زادروز، احمد زیدآبادی «شرف اهل قلم»

http://bit.ly/1wULLzq

احمد زیدآبادی (زاده نهم شهریور۱۳۴۴ زیدآباد، سیرجان) روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی است که در پی حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۳۸۸) به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، محکوم شده‌است.

زیدآبادی که در بین فعالان سیاسی به «شرف اهل قلم» شهرت دارد از سال ۱۳۶۸ فعالیت روزنامه‌نگاری‌ خود را آغاز کرده است و درروزنامه‌های زیادی از جمله اطلاعات، همشهری و صبح‌امروز قلم زده است.

گرایش سیاسی زیدآبادی، به طیف ملی‌ مذهبی نزدیک است، و در سال ۱۳۷۹ که حکومت به سرکوب جریان‌های سیاسی نزدیک به محمد خاتمی، رییس‌جمهور دوره اصلاحات پرداخت، زیدآبادی به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام افسارگسیخته علیه نظام ۱۳ ماه در زندان به سربرد.

درمورد احمد زیدآبادی بیشتر بدانید: http://bit.ly/1wULLzq

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: