*عکسی تازه انتشار یافته از معلم اعدامی فرزاد کمانگر* عکسی نسبتا قدیمی از فرزاد…

‫*عکسی تازه انتشار یافته از معلم اعدامی فرزاد کمانگر*

عکسی نسبتا قدیمی از فرزاد کمانگر و علی حیدریان امشب و برای اولین بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

اینجادفتر تحریریه هفته نامه «آوای اوین» است و از این جمع، جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر و علی زاهد با حکم حبس ابد در اوین همچنان زندانی هستند.

فرزاد کمانگر فعال مدنی و معلم کرد ایرانی بود که به اتهام محاربه در سحرگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد.

در باره فرزاد کمانگر:‬http://bit.ly/1olLG1G


Timeline Photos
عکسی نسبتا قدیمی از فرزاد کمانگر و علی حیدریان امشب و برای اولین بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

اینجادفتر تحریریه هفته نامه «آوای اوین» است و از این جمع، جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر و علی زاهد با حکم حبس ابد در اوین همچنان زندانی هستند.

فرزاد کمانگر فعال مدنی و معلم کرد ایرانی بود که به اتهام محاربه در سحرگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد.

در باره فرزاد کمانگر:http://bit.ly/1olLG1G

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: