آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی، معترضی متفاوت فارسی: http://bit.ly/1nZc170 انگلیس…

‫آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی، معترضی متفاوت
فارسی: ‬http://bit.ly/1nZc170
انگلیسی: ‬http://bit.ly/1nZc170

به مناسب زادروز آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی

آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی روحانی ایرانی مخالف حکومت دینی حاکم بر کشور و طرفدار جدایی دین از سیاست است. بروجردی، به عنوان روحانی طرفدار تشیع سنتی، معتقد به پرهیز دینی از سیاست است و با مفهوم «ولایت فقیه» که روح‌الله خمینی آن را مطرح کرده و ایدئولوژی بنیادی جمهوری اسلامی است، به صراحت مخالفت می‌کند. بروجردی از حکومت دینی ایران که موجب «تضعیف» اعتقادات دینی جامعه ایرانی و ضدیت بخش عظیمی از مردم ایران با روحانیت شیعه و در کل مخالفت با اعتقادات دینی شده، انتقاد کرده است. در نتیجه انتقاد صریح بروجردی از نظام حاکم بر ایران، که آن را «دیکتاتوری تمامیت خواه فاسد و جانشین عمامه به جای تاج» نامیده است، او و صدها نفر از طرفدارانش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. بروجردی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» در حال گذراندن ۱۱سال حبس در زندان اوین تهران است.

بروجردی ۱۰ مرداد ۱۳۳۷در شهر بروجرد، در غرب ایران، متولد شد. وی تحصیلات دینی خود را در زادگاهش آغاز کرد، سپس به شهر قم، مرکز تشکیلات روحانی شیعه ایران رفت تا تحصیلات دینی‌اش را نزد «آیت‌الله سید مرعشی نجفی»، مرجع تقلید و مخالف سیاسی‌شدن دین، کامل کند. بروجردی در قم رسما وارد مراتب روحانی شد، گرچه بعدها در زندان و با هدف اعتراض به سوءاستفاده حکومت ایران [از لباس روحانیت] داوطلبانه خودش را خلع لباس کرد. بروجردی در اوایل دهه ۱۳۶۰در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغ دینی شهر تهران فعال بود، و بنا به گفته طرفدارانش در آن زمان از فعالیت‌های سیاسی اجتناب می‌کرد؛ گرچه دیدگاه‌های مستقل او موجب حمایت مردمی‌ از او می‌شد. به هر صورت، منابع هوادار بروجردی ادعا می‌کنند که روحانیون طرفدار حکومت برای بدنام کردن وی پرونده‌ای علیه او در «دادگاه ویژه روحانیت ایران» باز کردند که در بهمن ماه سال ۱۳۷۳به بازداشت و شکنجه وی منجر شد.

بیشتر بخوانید: ‬http://bit.ly/1nZc170
Photo: آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی، معترضی متفاوت
فارسی: ‬http://bit.ly/1nZc170
انگلیسی: ‬http://bit.ly/1nZc170

به مناسب زادروز آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی

آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی روحانی ایرانی مخالف حکومت دینی حاکم بر کشور و طرفدار جدایی دین از سیاست است. بروجردی، به عنوان روحانی طرفدار تشیع سنتی، معتقد به پرهیز دینی از سیاست است و با مفهوم «ولایت فقیه» که روح‌الله خمینی آن را مطرح کرده و ایدئولوژی بنیادی جمهوری اسلامی است، به صراحت مخالفت می‌کند. بروجردی از حکومت دینی ایران که موجب «تضعیف» اعتقادات دینی جامعه ایرانی و ضدیت بخش عظیمی از مردم ایران با روحانیت شیعه و در کل مخالفت با اعتقادات دینی شده، انتقاد کرده است. در نتیجه انتقاد صریح بروجردی از نظام حاکم بر ایران، که آن را «دیکتاتوری تمامیت خواه فاسد و جانشین عمامه به جای تاج» نامیده است، او و صدها نفر از طرفدارانش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. بروجردی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» در حال گذراندن ۱۱سال حبس در زندان اوین تهران است.

بروجردی ۱۰ مرداد ۱۳۳۷در شهر بروجرد، در غرب ایران، متولد شد. وی تحصیلات دینی خود را در زادگاهش آغاز کرد، سپس به شهر قم، مرکز تشکیلات روحانی شیعه ایران رفت تا تحصیلات دینی‌اش را نزد «آیت‌الله سید مرعشی نجفی»، مرجع تقلید و مخالف سیاسی‌شدن دین، کامل کند. بروجردی در قم رسما وارد مراتب روحانی شد، گرچه بعدها در زندان و با هدف اعتراض به سوءاستفاده حکومت ایران [از لباس روحانیت] داوطلبانه خودش را خلع لباس کرد. بروجردی در اوایل دهه ۱۳۶۰در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغ دینی شهر تهران فعال بود، و بنا به گفته طرفدارانش در آن زمان از فعالیت‌های سیاسی اجتناب می‌کرد؛ گرچه دیدگاه‌های مستقل او موجب حمایت مردمی‌ از او می‌شد. به هر صورت، منابع هوادار بروجردی ادعا می‌کنند که روحانیون طرفدار حکومت برای بدنام کردن وی پرونده‌ای علیه او در «دادگاه ویژه روحانیت ایران» باز کردند که در بهمن ماه سال ۱۳۷۳به بازداشت و شکنجه وی منجر شد.

بیشتر بخوانید: ‬http://bit.ly/1nZc170


Timeline Photos
آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی، معترضی متفاوت
فارسی: http://bit.ly/1nZc170
انگلیسی: http://bit.ly/1nZc170

به مناسب زادروز آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی

آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی روحانی ایرانی مخالف حکومت دینی حاکم بر کشور و طرفدار جدایی دین از سیاست است. بروجردی، به عنوان روحانی طرفدار تشیع سنتی، معتقد به پرهیز دینی از سیاست است و با مفهوم «ولایت فقیه» که روح‌الله خمینی آن را مطرح کرده و ایدئولوژی بنیادی جمهوری اسلامی است، به صراحت مخالفت می‌کند. بروجردی از حکومت دینی ایران که موجب «تضعیف» اعتقادات دینی جامعه ایرانی و ضدیت بخش عظیمی از مردم ایران با روحانیت شیعه و در کل مخالفت با اعتقادات دینی شده، انتقاد کرده است. در نتیجه انتقاد صریح بروجردی از نظام حاکم بر ایران، که آن را «دیکتاتوری تمامیت خواه فاسد و جانشین عمامه به جای تاج» نامیده است، او و صدها نفر از طرفدارانش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. بروجردی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» در حال گذراندن ۱۱سال حبس در زندان اوین تهران است.

بروجردی ۱۰ مرداد ۱۳۳۷در شهر بروجرد، در غرب ایران، متولد شد. وی تحصیلات دینی خود را در زادگاهش آغاز کرد، سپس به شهر قم، مرکز تشکیلات روحانی شیعه ایران رفت تا تحصیلات دینی‌اش را نزد «آیت‌الله سید مرعشی نجفی»، مرجع تقلید و مخالف سیاسی‌شدن دین، کامل کند. بروجردی در قم رسما وارد مراتب روحانی شد، گرچه بعدها در زندان و با هدف اعتراض به سوءاستفاده حکومت ایران [از لباس روحانیت] داوطلبانه خودش را خلع لباس کرد. بروجردی در اوایل دهه ۱۳۶۰در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغ دینی شهر تهران فعال بود، و بنا به گفته طرفدارانش در آن زمان از فعالیت‌های سیاسی اجتناب می‌کرد؛ گرچه دیدگاه‌های مستقل او موجب حمایت مردمی‌ از او می‌شد. به هر صورت، منابع هوادار بروجردی ادعا می‌کنند که روحانیون طرفدار حکومت برای بدنام کردن وی پرونده‌ای علیه او در «دادگاه ویژه روحانیت ایران» باز کردند که در بهمن ماه سال ۱۳۷۳به بازداشت و شکنجه وی منجر شد.

بیشتر بخوانید: http://bit.ly/1nZc170

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: