زنی در زباله‌ها به دنبال غذای روزانه‌ فرزندانش زنی ۲۶ساله در منطقه احمد آباد مشه…

‫زنی در زباله‌ها به دنبال غذای روزانه‌ فرزندانش
زنی ۲۶ساله در منطقه احمد آباد مشهد نان فرزندانش را میان زباله ها می جوید.

به گفته خودش همسرش در کمپ ترک اعتیاد است و او مجبور است برای تامین مایحتاج خود و سه کودکش به جمع کردن ضایعات بپردازد.

در حین صحبت با این زن، مامورین شهرداری که در حال گشت زنی در منطقه بودند سر رسیدند و با تهدید زهرا سعی کردند که چرخ دستی او را که با آن کار کرده و ضایعات جمع آوری می‌کرد ضبط کنند.

در این ویدیو که به صورت مخفیانه توسط یکی از اعضای جمعیت دانشجویی امام علی منتشر شده با تلفن همراه ضبط شده است می‌بینید که مامور شهرداری خطاب به زهرا بیان می‌کند که:« شهردار در این منطقه زندگی میکند، معاون شهردار و اعضای شورای شهر در این منطقه زندگی میکنند و اگر تو را اینجا ببینند ما را جریمه میکنند. برو یک منطقه دیگر کار کن! توی این منطقه نباش.»


‫زنی در زباله‌ها به دنبال غذای روزانه‌ فرزندانش‬

‫زنی ۲۶ساله در منطقه احمد آباد مشهد نان فرزندانش را میان زباله ها می جوید. به گفته خودش همسرش در کمپ ترک اعتیاد است و او مجبور است برای تامین مایحتاج خود و سه کودکش به جمع کردن ضایعات بپردازد. در حین صحبت با این زن، مامورین شهرداری که در حال گشت زنی در منطقه بودند سر رسیدند و با تهدید زهرا سعی کردند که چرخ دستی او را که با آن کار کرده و ضایعات جمع آوری می‌کرد ضبط کنند. در این ویدیو که به صورت مخفیانه توسط یکی از اعضای جمعیت دانشجویی امام علی منتشر شده با تلفن همراه ضبط شده است می‌بینید که مامور شهرداری خطاب به زهرا بیان می‌کند که:« شهردار در این منطقه زندگی میکند، معاون شهردار و اعضای شورای شهر در این منطقه زندگی میکنند و اگر تو را اینجا ببینند ما را جریمه میکنند. برو یک منطقه دیگر کار کن! توی این منطقه نباش.» دلیل این فقر گستره در کشوری که این‌همه ثروت دارد را چه می‌دانید؟ ‬جمعیت دانشجویی امام علي- عليه السلام

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: