اعتراض کنشگران «لگام» به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی http://bit.ly/1l0aAm6 اع…

‫اعتراض کنشگران «لگام» به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی

http://bit.ly/1l0aAm6

اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) در نامه ای ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را محکوم کردند.

متن این نامه که با امضای بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی و محمد نوری زاد و در فیسبوک لگام منتشر شد، به شرح زیر است:

اعدام غلام رضاخسروی سوادجانی در بامداد ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ در زندان رجائی شهر موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است.

غلامرضا خسروی در تاریخ ۵ /۱۲ /۸۶ در استان کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی در دادگاه رفسنجان محاکمه و به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. با اعتراض دادستان رفسنجان نسبت به قسمت تعلیق شدهٔ مجازات، با استناد به سابقهٔ حبس سالهای ۶۰ الی ۶۵ متهم، دادگاه تجدیدنظر سه سال حبس تعلیقی وی را به تعزیری تبدیل نمود. درفاصلهٔ زمانیکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، دادیار ویژهٔ امنیت تهران (علی اکبرحیدری فرد) که فاقد سمت قانونی در این پرونده بود، احالهٔ پرونده را از دیوانعالی کشور تقاضا نمود. این در حالی بود که قانوناً احاله در مرحلهٔ شروع هر پرونده امکان پذیر است، اما پروندهٔ خسروی در مرحلهٔ تجدیدنظر و مراحل پایانی آن قرار داشت. با این روش غیرقانونی، پرونده به تهران احاله شد و خسروی با اتهام جدید محاربه (مادهٔ ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق) روبرو گردید وبا صدور کیفرخواست، پرونده به شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع وخسروی به اتهام محاربه محاکمه شد.

علاوه بر تخلفات صورت گرفته در رسیدگی به این پرونده، با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز، این اعدام دارای ابهام و ایرادات قانونی جدی است.

حکم اعدام صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق بوده که به صورت کلی هوادار گروه‌ها را نیز مشمول حکم محاربه می‌دانست، اما در قانون جدید صرفا افرادی که دست به سلاح می‌برند محارب به شمار می‌آیند ومشمول احکام اعدام می‌گردند.

بنابراین با توجه به خفیف بودن قانون جدید درمورد غلامرضا خسروی به نسبت قانون سابق و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق، قاضی اجرای احکام موظف بوده است پیش از اجرای حکم اعدام، این تغییر را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد که متأسفانه مقام مسئول نه تنها به وظیفهٔ قانونی خود عمل نکرده بلکه با تعجیل در اجرای این حکم راه را برای پیگیری خانواده و وکلا نیز مسدود نموده است.

با توجه به موارد فوق که نشان از غیرقانونی بودن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی دارد، ما اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، اعدام غلامرضا خسروی را به شدت محکوم نموده وخواهان رسیدگی به تخلفات و جرائم مقامات قضائی مسئول در این پرونده نیز هستیم.

بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد


Timeline Photos
اعتراض کنشگران «لگام» به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی

http://bit.ly/1l0aAm6

اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) در نامه ای ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را محکوم کردند.

متن این نامه که با امضای بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی و محمد نوری زاد و در فیسبوک لگام منتشر شد، به شرح زیر است:

اعدام غلام رضاخسروی سوادجانی در بامداد ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ در زندان رجائی شهر موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است.

غلامرضا خسروی در تاریخ ۵ /۱۲ /۸۶ در استان کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی در دادگاه رفسنجان محاکمه و به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. با اعتراض دادستان رفسنجان نسبت به قسمت تعلیق شدهٔ مجازات، با استناد به سابقهٔ حبس سالهای ۶۰ الی ۶۵ متهم، دادگاه تجدیدنظر سه سال حبس تعلیقی وی را به تعزیری تبدیل نمود. درفاصلهٔ زمانیکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، دادیار ویژهٔ امنیت تهران (علی اکبرحیدری فرد) که فاقد سمت قانونی در این پرونده بود، احالهٔ پرونده را از دیوانعالی کشور تقاضا نمود. این در حالی بود که قانوناً احاله در مرحلهٔ شروع هر پرونده امکان پذیر است، اما پروندهٔ خسروی در مرحلهٔ تجدیدنظر و مراحل پایانی آن قرار داشت. با این روش غیرقانونی، پرونده به تهران احاله شد و خسروی با اتهام جدید محاربه (مادهٔ ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق) روبرو گردید وبا صدور کیفرخواست، پرونده به شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع وخسروی به اتهام محاربه محاکمه شد.

علاوه بر تخلفات صورت گرفته در رسیدگی به این پرونده، با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز، این اعدام دارای ابهام و ایرادات قانونی جدی است.

حکم اعدام صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق بوده که به صورت کلی هوادار گروه‌ها را نیز مشمول حکم محاربه می‌دانست، اما در قانون جدید صرفا افرادی که دست به سلاح می‌برند محارب به شمار می‌آیند ومشمول احکام اعدام می‌گردند.

بنابراین با توجه به خفیف بودن قانون جدید درمورد غلامرضا خسروی به نسبت قانون سابق و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق، قاضی اجرای احکام موظف بوده است پیش از اجرای حکم اعدام، این تغییر را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد که متأسفانه مقام مسئول نه تنها به وظیفهٔ قانونی خود عمل نکرده بلکه با تعجیل در اجرای این حکم راه را برای پیگیری خانواده و وکلا نیز مسدود نموده است.

با توجه به موارد فوق که نشان از غیرقانونی بودن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی دارد، ما اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، اعدام غلامرضا خسروی را به شدت محکوم نموده وخواهان رسیدگی به تخلفات و جرائم مقامات قضائی مسئول در این پرونده نیز هستیم.

بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد

@[476262012490682:274:کارزار لغو گام به گام اعدام-لگام Step by Step to Stop Death Penalty]

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: