اولين تصوير منتشر شده از ميرحسين موسوي بعد از ٣ سال و ٣ ماه حصر خانگي نرگس موسو…

‫اولين تصوير منتشر شده از ميرحسين موسوي بعد از ٣ سال و ٣ ماه حصر خانگي

نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در فیسبوک خود در این رابطه می نویسد:«پدر شریف ترین واژه…حضور.. است اگرچه محصور.

در کودکی وقتی که برای همه بچه ها..دختر و پسر ، پدر بتی است از قهرمانی و شجاعت و امنیت خواب عجیبی دیدم که هنوز بعد از سالیان..خواب با اندک غباری در خاطره ام مانده است و قلبم را به درد میاورد.

خواب دیدم نصفه شبی است تمام خانواده بر درگاهی کنار پنجره حیاط خانه ای که کودکیم را در آن گذرانده ام ایستاده ایم، عده ای..خودی اما غریبه پدر را میبرند. پاهایش را از قوزک بریده بودند و او با پاهای خونین در حالیکه زنجیر دور مچ های پایش بود راه می رفت..روی لبانش لبخندی بود از آرامش و تسلیم. و من نظاره گر

همیشه از تعبیر این خواب میترسیدم و دور از ذهن بود …محال شاید. اما فکر میکنم بهمن ۸۹ این خواب تعبیر شد.

روز پدر مبارک به همه آنان که پدر هستند …چه در زندان وچه در خانه و چه در زیر خاک و کشته راه آزادی.»


Mobile Uploads
اولين تصوير منتشر شده از ميرحسين موسوي بعد از ٣ سال و ٣ ماه حصر خانگي

نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در فیسبوک خود در این رابطه می نویسد:«پدر شریف ترین واژه…حضور.. است اگرچه محصور.

در کودکی وقتی که برای همه بچه ها..دختر و پسر ، پدر بتی است از قهرمانی و شجاعت و امنیت خواب عجیبی دیدم که هنوز بعد از سالیان..خواب با اندک غباری در خاطره ام مانده است و قلبم را به درد میاورد.

خواب دیدم نصفه شبی است تمام خانواده بر درگاهی کنار پنجره حیاط خانه ای که کودکیم را در آن گذرانده ام ایستاده ایم، عده ای..خودی اما غریبه پدر را میبرند. پاهایش را از قوزک بریده بودند و او با پاهای خونین در حالیکه زنجیر دور مچ های پایش بود راه می رفت..روی لبانش لبخندی بود از آرامش و تسلیم. و من نظاره گر

همیشه از تعبیر این خواب میترسیدم و دور از ذهن بود …محال شاید. اما فکر میکنم بهمن ۸۹ این خواب تعبیر شد.

روز پدر مبارک به همه آنان که پدر هستند …چه در زندان وچه در خانه و چه در زیر خاک و کشته راه آزادی.»

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: