هم دانشگاهی های مریم شفیع پور نیز خواستار آزادی اویند. جای او در زندان نیست. مر…


هم دانشگاهی های مریم شفیع پور نیز خواستار آزادی اویند. جای او در زندان نیست. مریم باید آزاد شود و به دانشگاه بازگردد. مریم یک دانشجوی محروم از تحصیل است و جایش در دانشگاه خالی است.‬


Timeline Photos
هم دانشگاهی های مریم شفیع پور نیز خواستار آزادی اویند. جای او در زندان نیست. مریم باید آزاد شود و به دانشگاه بازگردد. مریم یک دانشجوی محروم از تحصیل است و جایش در دانشگاه خالی است.
پینوشت: عکس ها مربوط به روز سخنرانی علی مطهری در دانشگاه بین المللی قزوین- دانشگاه محل تحصیل مریم- می باشد.

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: