آپوزيت را از دست ندهيد

‫آپوزيت را از دست ندهيد‬


Upozit 39 – May 3

http://j.mp/1h0HjTW‫ بررسی دلیل تاکید رییس جمهور روی مردمی بودن و خادم مردم بودن ایشان همچنین اشاره رییس جمهور به ناراضی بودن برخی افراد درداخل ا…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: