تجمع امروز خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ در پاستور شعارهای امروز مردم در برابر سا…

‫تجمع امروز خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ در پاستور
شعارهای امروز مردم در برابر ساختمان ریاست جمهوری:

زندانی سیاسی آزاد باید گردد…
اوین شده فلسطین، دولت چرا نشستین…


‫تجمع امروز خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ در پاستور‬
‫تجمع امروز خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ در پاستور شعارهای امروز مردم در برابر ساختمان ریاست جمهوری: زندانی سیاسی آزاد باید گردد… اوین شده فلسطین، دولت چرا نشستین…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: