چماقت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این ابزار نکبت بار چماق دست تو یعنی ز…

‫چماقت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این ابزار نکبت بار
چماق دست تو یعنی زبان هرزه ارعاب
من اما پیش این ابزار شعبانی بی مقدار
ندارم جز زبان عقل و منطق،
-منطقی بیدار-
ای بیگانه با گفتار.

زبان یاوه ارعاب
زبان خشم و سرکوب ست
زبان شوم استبداد
«بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید»
فروغ دانش و اندیشه در ذهن تو ره یابد

برادر جان! اگر خواهی سخن گویی
چماقت را زمین بگذار.
چماقت را زمین بگذار، تا از جسم تو
جلاد اندیشه برون آید
«فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.»

تو از آداب آزادی چه میدانی؟
اگر آزادی و آزادگی حق است
چرا شرطش نمیدانی؟
چرا باید که با یک عمر غفلت حق ملت را
به چوب جهل خود رانی؟

«گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی»
ولی حق را برادر جان
به زور قتل اندیشه
نباید جست…

«اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار»
چماقت را زمین بگذار


Timeline Photos
چماقت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این ابزار نکبت بار
چماق دست تو یعنی زبان هرزه ارعاب
من اما پیش این ابزار شعبانی بی مقدار
ندارم جز زبان عقل و منطق،
-منطقی بیدار-
ای بیگانه با گفتار.

زبان یاوه ارعاب
زبان خشم و سرکوب ست
زبان شوم استبداد
«بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید»
فروغ دانش و اندیشه در ذهن تو ره یابد

برادر جان! اگر خواهی سخن گویی
چماقت را زمین بگذار.
چماقت را زمین بگذار، تا از جسم تو
جلاد اندیشه برون آید
«فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.»

تو از آداب آزادی چه میدانی؟
اگر آزادی و آزادگی حق است
چرا شرطش نمیدانی؟
چرا باید که با یک عمر غفلت حق ملت را
به چوب جهل خود رانی؟

«گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی»
ولی حق را برادر جان
به زور قتل اندیشه
نباید جست…

«اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار»
چماقت را زمین بگذار

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: