Cover Photos
يادداشتي از ''محسن برزگر ''براي ضيا نبوي**
……………………………………………………..
&quot;درست در هنگامی که همگان می رویم که نا امید شویم,درزمانه ای که خشم و نفرت در تباهترین اشکال خویش به جای عقل می اندیشدو انسانها بر اساس &quot;طرحی مضحک از نیچه &quot;می روند که هر آنچه از اخلاق از ابتدای تاریخ تا امروز را ویران سازند,تنها یک امکان برای ما کافیست ,همان انسانی که درست چون به شرایطی این چنین تن نمی دهد,پرتوی از امید را بر می انگیزاند,که هنوز هم میتوان خوب بود (حال تا این خوب اصلا چه باشد) می توان به اخلاق پایند بود (اخلاقی خود ساخته) و به امروز و آنچه ما را به سمت تباهی می برد تن نداد او برهان خلفیست برای هر آنچه که این خشم اندیشگی و تباهی را از سر جبر و اجبار و ذات وجود یک تاریخ می داند ,این انسان حتی اگر یک نفر هم باشد به صورت امکانی برای آن دیگری در خواهد آمد,و دقیقا تا وقتی ان انسان وجود دارد الگویی و امکانی هنوز برای آن دیگران ذره ذره شده,آن دیگران نا امید وجود دارد که هنوز هم بتوانند انتخابش کنند,امیدی در انبوهه ی نا امیدی,رجوع به عقل در آنجا که خشم می اندیشد,بازگشت به اخلاقی خودساخته در زمانه ای که اخلاق دگر تمام پشتوانه های متافیزیکی اش را نا بود شده می بیند : حکایت سید ضیا نبوی&quot; — with <a href="http://j.mp/1kDv9pY; data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1837451279&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%7D">Mohsen Barzegar</a>.
Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: