هفت سین به یاد زندانیان سیاسی-منطقه واشینگتن ایرانیان مقیم «واشنگتن دی سی» بزرگ…

‫هفت سین به یاد زندانیان سیاسی-منطقه واشینگتن

ایرانیان مقیم «واشنگتن دی سی» بزرگ، با آرزوی آزادی ِزندانیان سیاسی و به یاد آزادگان دربند به استقبال نوروز رفتند.‬


‫هفت سین به یاد زندانیان سیاسی-منطقه واشینگتن‬
‫هفت سین به یاد زندانیان سیاسی-منطقه واشینگتن ایرانیان مقیم «واشنگتن دی سی» بزرگ، با آرزوی آزادی ِزندانیان سیاسی و به یاد آزادگان دربند به استقبال نوروز رفتند.‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: