نوروز ۱۳۹۳ با زندانیان سیاسی زندانیان سیاسی را ازیاد نبریم

‫نوروز ۱۳۹۳ با زندانیان سیاسی
زندانیان سیاسی را ازیاد نبریم‬


‫نوروز ۱۳۹۳ با زندانیان سیاسی‬
‫سوگواران را مجال بازدید و دید نیست بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست گفتن لفظ مبارک باد طوطی در قفس شاهد آیینه دل داند که جز تقلید نیست عید نوروزی که از بیداد ضحاکی عزاست هر که شادی می کند از دوره ی جمشید نیست… (فرخی یزدی) زندانیان سیاسی را ازیاد نبریم‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: