بهار در زندان: نگاهی به زندگی بهاره هدایت http://bit.ly/1nsp3tU بهاره هدایت فعا…

‫بهار در زندان: نگاهی به زندگی بهاره هدایت
http://bit.ly/1nsp3tU

بهاره هدایت فعال حقوق زنان و حقوق بشر است که حکم ۱۰ ساله حبس دارد و چندین بهار را تا امروز در زندان اوین گذرانده است. گناه‌اش چه بود؟ توجه به اخراج و نقض حقوق بشری دانشجویان و دانشگاهیان در ایران و اعتراض به آن از هر راه مسالمت آمیزی که برایش امکان داشته است.

بهاره در سازماندهی تظاهرات و اعتراضات دانشجویی برای دفاع از همکاران و اعضای علمی دانشگاه‌ها کمک کرده است؛ در کنفرانس‌های جهانی در مورد مسائل دانشجویان ایرانی از راه دور شرکت کرده و سخنرانی داشته است؛ و از وقتی عضو دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین تشکل منتقد دانشجویی، شد عضو ساده نمانده و درخشیده است. او در چارچوب مبارزات زنان هم فعال بوده و نقش مهمی در «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» داشته است.

بهاره در آغاز بهار در ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ متولد شده و از بیست سالگی وارد فعالیتهای دانشجویی شد. از زمان شروع فعالیت ۵ بار بازداشت شد درنهایت به حکم ده سال زندان رسید. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراضی زنان در میدان هفت تیر تهران شرکت کرد که آن تجمع در واقع آغاز شکل‌گیری کمپین یک میلیون امضا شد. نیروهای امنیتی به آن تجمع حمله کردند و شماری از شرکت کنندگان از جمله بهاره هدایت را بازداشت کردند. آن زمان حکم دو سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال گرفت چون در "تجمع غیرقانونی" شرکت کرده بود. ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶، در سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ به همراه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دست به تحصن اعتراضی زد و دوباره بازداشت شد و یک ماه را در سلول انفرادی گذراند و بعد با وثیقه آزاد شد. در سال بعد دوبار به زندان رفت. ابتدا در تیرماه ۱۳۸۷ و سپس در اسفند ماه همان سال به جرم شرکت در تجمع آرام خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل اوین بازداشت شد.

وقتی تظاهرات و بحران پس از انتخابات مخدوش سال ۱۳۸۸ شروع شد، بهاره هدایت از کسانی بود که زیر نظر بود ولی علیرغم تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ارتباط او با مخاطبان جهانی، هدایت ویدیوهایی به نشست‌هایی در اروپا در آبان و آذر ماه ۱۳۸۸ فرستاد و مثل همیشه با صراحت و قدرت به بیان خواست‌های مدنی دانشجویان پرداخت. در نتیجه این پیام‌ها و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز، قوه قضاییه ایران او را محکوم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس‌جمهور و رهبری و اقدام علیه امنیت ملی کرد. در سال ۱۳۸۹ هدایت به نه سال و نیم حبس (که بعدا به ۱۰ سال تبدیل شد) محکوم شد. او از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

بهاره هدایت در ۱۰ دی ۱۳۸۸ در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. طبق گفته همسرش، آن دو تصمیم داشتند برای دوری از برخورد و سرکوب در تهران به مشهد بروند. اما نیروهای امنیتی خانه‌شان را زیر نظر داشتند. وقتی که می‌خواستند خانه را ترک کنند، توسط نیروها متوقف شدند وسایل‌شان را پیش از بازداشت هدایت به مدت سهساعت بازرسی کردند.

در بهمن ماه ۱۳۸۹ دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی ۱۶ اتهام بهاره هدایت را شامل تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات، ارتباط با رسانه‌های خارجی، توهین به محمود احمدی نژاد و رهبری و اقدام بر ضد منافع ملی اعلام کرد. در آن زمان، هدایت در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می‌برد. بعد از دو ماه بازجویی، او را به بند زنان اوین در اسفند ۱۳۸۹ منتقل کردند. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب تهران به نه سال و نیم حبس محکوم شد که دو سال آن شامل حکم تعلیقی پیشین می‌شد…
http://bit.ly/1nsp3tU
Photo: بهار در زندان: نگاهی به زندگی بهاره هدایت
http://bit.ly/1nsp3tU

بهاره هدایت فعال حقوق زنان و حقوق بشر است که حکم ۱۰ ساله حبس دارد و چندین بهار را تا امروز در زندان اوین گذرانده است. گناه‌اش چه بود؟ توجه به اخراج و نقض حقوق بشری دانشجویان و دانشگاهیان در ایران و اعتراض به آن از هر راه مسالمت آمیزی که برایش امکان داشته است.

بهاره در سازماندهی تظاهرات و اعتراضات دانشجویی برای دفاع از همکاران و اعضای علمی دانشگاه‌ها کمک کرده است؛ در کنفرانس‌های جهانی در مورد مسائل دانشجویان ایرانی از راه دور شرکت کرده و سخنرانی داشته است؛ و از وقتی عضو دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین تشکل منتقد دانشجویی، شد عضو ساده نمانده و درخشیده است. او در چارچوب مبارزات زنان هم فعال بوده و نقش مهمی در «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» داشته است.

بهاره در آغاز بهار در ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ متولد شده و از بیست سالگی وارد فعالیتهای دانشجویی شد. از زمان شروع فعالیت ۵ بار بازداشت شد درنهایت به حکم ده سال زندان رسید. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراضی زنان در میدان هفت تیر تهران شرکت کرد که آن تجمع در واقع آغاز شکل‌گیری کمپین یک میلیون امضا شد. نیروهای امنیتی به آن تجمع حمله کردند و شماری از شرکت کنندگان از جمله بهاره هدایت را بازداشت کردند. آن زمان حکم دو سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال گرفت چون در "تجمع غیرقانونی" شرکت کرده بود. ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶، در سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ به همراه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دست به تحصن اعتراضی زد و دوباره بازداشت شد و یک ماه را در سلول انفرادی گذراند و بعد با وثیقه آزاد شد. در سال بعد دوبار به زندان رفت. ابتدا در تیرماه ۱۳۸۷ و سپس در اسفند ماه همان سال به جرم شرکت در تجمع آرام خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل اوین بازداشت شد.

وقتی تظاهرات و بحران پس از انتخابات مخدوش سال ۱۳۸۸ شروع شد، بهاره هدایت از کسانی بود که زیر نظر بود ولی علیرغم تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ارتباط او با مخاطبان جهانی، هدایت ویدیوهایی به نشست‌هایی در اروپا در آبان و آذر ماه ۱۳۸۸ فرستاد و مثل همیشه با صراحت و قدرت به بیان خواست‌های مدنی دانشجویان پرداخت. در نتیجه این پیام‌ها و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز، قوه قضاییه ایران او را محکوم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس‌جمهور و رهبری و اقدام علیه امنیت ملی کرد. در سال ۱۳۸۹ هدایت به نه سال و نیم حبس (که بعدا به ۱۰ سال تبدیل شد) محکوم شد. او از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

بهاره هدایت در ۱۰ دی ۱۳۸۸ در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. طبق گفته همسرش، آن دو تصمیم داشتند برای دوری از برخورد و سرکوب در تهران به مشهد بروند. اما نیروهای امنیتی خانه‌شان را زیر نظر داشتند. وقتی که می‌خواستند خانه را ترک کنند، توسط نیروها متوقف شدند وسایل‌شان را پیش از بازداشت هدایت به مدت سهساعت بازرسی کردند.

در بهمن ماه ۱۳۸۹ دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی ۱۶ اتهام بهاره هدایت را شامل تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات، ارتباط با رسانه‌های خارجی، توهین به محمود احمدی نژاد و رهبری و اقدام بر ضد منافع ملی اعلام کرد. در آن زمان، هدایت در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می‌برد. بعد از دو ماه بازجویی، او را به بند زنان اوین در اسفند ۱۳۸۹ منتقل کردند. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب تهران به نه سال و نیم حبس محکوم شد که دو سال آن شامل حکم تعلیقی پیشین می‌شد…
http://bit.ly/1nsp3tU


Timeline Photos
بهار در زندان: نگاهی به زندگی بهاره هدایت
http://bit.ly/1nsp3tU

بهاره هدایت فعال حقوق زنان و حقوق بشر است که حکم ۱۰ ساله حبس دارد و چندین بهار را تا امروز در زندان اوین گذرانده است. گناه‌اش چه بود؟ توجه به اخراج و نقض حقوق بشری دانشجویان و دانشگاهیان در ایران و اعتراض به آن از هر راه مسالمت آمیزی که برایش امکان داشته است.

بهاره در سازماندهی تظاهرات و اعتراضات دانشجویی برای دفاع از همکاران و اعضای علمی دانشگاه‌ها کمک کرده است؛ در کنفرانس‌های جهانی در مورد مسائل دانشجویان ایرانی از راه دور شرکت کرده و سخنرانی داشته است؛ و از وقتی عضو دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین تشکل منتقد دانشجویی، شد عضو ساده نمانده و درخشیده است. او در چارچوب مبارزات زنان هم فعال بوده و نقش مهمی در «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» داشته است.

بهاره در آغاز بهار در ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ متولد شده و از بیست سالگی وارد فعالیتهای دانشجویی شد. از زمان شروع فعالیت ۵ بار بازداشت شد درنهایت به حکم ده سال زندان رسید. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراضی زنان در میدان هفت تیر تهران شرکت کرد که آن تجمع در واقع آغاز شکل‌گیری کمپین یک میلیون امضا شد. نیروهای امنیتی به آن تجمع حمله کردند و شماری از شرکت کنندگان از جمله بهاره هدایت را بازداشت کردند. آن زمان حکم دو سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال گرفت چون در "تجمع غیرقانونی" شرکت کرده بود. ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶، در سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ به همراه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دست به تحصن اعتراضی زد و دوباره بازداشت شد و یک ماه را در سلول انفرادی گذراند و بعد با وثیقه آزاد شد. در سال بعد دوبار به زندان رفت. ابتدا در تیرماه ۱۳۸۷ و سپس در اسفند ماه همان سال به جرم شرکت در تجمع آرام خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل اوین بازداشت شد.

وقتی تظاهرات و بحران پس از انتخابات مخدوش سال ۱۳۸۸ شروع شد، بهاره هدایت از کسانی بود که زیر نظر بود ولی علیرغم تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ارتباط او با مخاطبان جهانی، هدایت ویدیوهایی به نشست‌هایی در اروپا در آبان و آذر ماه ۱۳۸۸ فرستاد و مثل همیشه با صراحت و قدرت به بیان خواست‌های مدنی دانشجویان پرداخت. در نتیجه این پیام‌ها و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز، قوه قضاییه ایران او را محکوم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس‌جمهور و رهبری و اقدام علیه امنیت ملی کرد. در سال ۱۳۸۹ هدایت به نه سال و نیم حبس (که بعدا به ۱۰ سال تبدیل شد) محکوم شد. او از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

بهاره هدایت در ۱۰ دی ۱۳۸۸ در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. طبق گفته همسرش، آن دو تصمیم داشتند برای دوری از برخورد و سرکوب در تهران به مشهد بروند. اما نیروهای امنیتی خانه‌شان را زیر نظر داشتند. وقتی که می‌خواستند خانه را ترک کنند، توسط نیروها متوقف شدند وسایل‌شان را پیش از بازداشت هدایت به مدت سهساعت بازرسی کردند.

در بهمن ماه ۱۳۸۹ دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی ۱۶ اتهام بهاره هدایت را شامل تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات، ارتباط با رسانه‌های خارجی، توهین به محمود احمدی نژاد و رهبری و اقدام بر ضد منافع ملی اعلام کرد. در آن زمان، هدایت در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می‌برد. بعد از دو ماه بازجویی، او را به بند زنان اوین در اسفند ۱۳۸۹ منتقل کردند. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب تهران به نه سال و نیم حبس محکوم شد که دو سال آن شامل حکم تعلیقی پیشین می‌شد…
http://bit.ly/1nsp3tU

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: