نوشته های هم بندی های اوین برای بهاره هدایت: همراه سالهای بلوا، با عشق و اراده و…

‫نوشته های هم بندی های اوین برای بهاره هدایت: همراه سالهای بلوا، با عشق و اراده و شور بهاره هدایت‬

‫نوشته های هم بندی های اوین برای بهاره هدایت: همراه سالهای بلوا، با عشق و اراده و شور بهاره هدایت‬
‫در روز سوم کمپین ده روز باز بهاره هدایت با عنوان «بهاره یه زندانی سیاسی» نوشته های هم بندی های او را بخوانیم: تعدادی از زندانیان زن که پیش از این با بهاره هدایت هم بند بوده اند، در یادداشت هایی، خاط‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: