خداحافظی مسعود باستانی قبل از بازگشت به زندان مسعود باستانی از روزنامه نگاران ز…

‫خداحافظی مسعود باستانی قبل از بازگشت به زندان

مسعود باستانی از روزنامه نگاران زندانی در ایران است. مسعود باستانی زمانی که در مرخصی به سر می‌برد، این ویدئو را ضبط کرده است. در این ویدئو او خواستار همبستگی و دوستی میان نویسندگان و روشنفکران داخل زندان و افراد خارج از زندان شده است.‬http://bit.ly/1gouWRa

MASSOUD BASTANI'S FAREWELL BEFORE RETURNING TO PRISON

Massoud Bastani is imprisoned Iranian journalists. Massoud taped this video message to the world while on home leave from prison. In it, he tells us about the solidarity and friendship between writers and dissidents inside prison, and calls for more solidarity from the outside
http://bit.ly/1h6DiS6


‫بغضی که می‌ترکد‬
‫خداحافظی مسعود باستانی قبل از بازگشت به زندان مسعود باستانی از روزنامه نگاران زندانی در ایران است. مسعود باستانی زمانی که در مرخصی به سر می‌برد، این ویدئو را ضبط کرده است. در این ویدئو او خواستار همبستگی و دوستی میان نویسندگان و روشنفکران داخل زندان و افراد خارج از زندان شده است.‬http://bit.ly/1gouWRa MASSOUD BASTANI'S FAREWELL BEFORE RETURNING TO PRISON Massoud Bastani is imprisoned Iranian journalists. Massoud taped this video message to the world while on home leave from prison. In it, he tells us about the solidarity and friendship between writers and dissidents inside prison, and calls for more solidarity from the outside http://bit.ly/1h6DiS6

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: