جوانان آبکناری با قرار فیسبوکی در برف ماندگان را نجات دادند http://bit.ly/1n9lc…

‫جوانان آبکناری با قرار فیسبوکی در برف ماندگان را نجات دادند

http://bit.ly/1n9lcfC

در روزی که فیسبوک ده سالگی‌اش را جشن گرفت، جوانان آبکناری، چهار نفر از اهالی روستای «ماهروزه» را از محاصره برف نجات دادند.
بیست جوان آبکناری زمانی که دیدند از تیمهای امداد و نجات خبری نیست، طی یک قرار فیسبوکی تصمیم گرفتند به کمک کسانی بروند که در برف و بحران مانده‌ بودند.
تیم نجات پس از ساعت‌ها تلاش توانست، چهار نفر را که در یک گاوداری در برف محاصره قرار گرفته بودند، نجات دهد.‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: