دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، که قرار بود روز چهارشنبه…

‫دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، که قرار بود روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه (۱ ژانویه ۲۰۱۴) در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دلیل آن‌چه مسافرت قاضی ابوالقاسم صلواتی عنوان شده، به تعویق افتاد.


‫هفتمین ماه بلاتکلیفی یک فعال دانشجویی در زندان اوین؛ دادگاه مریم شفیع‌پور به بهانه سفر قاضی لغو شد‬
taghato.net
‫تقاطع: دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، که قرار بود روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه (1 ژانویه 2014) در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دلیل آن‌چه مسافرت قاضی ابوا…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: