بعد ازهشت سال زندان آزاد شد رمضان سعیدی از زندانیان سیاسی کرد امروز بعد از هشت…

‫بعد ازهشت سال زندان آزاد شد

رمضان سعیدی از زندانیان سیاسی کرد امروز بعد از هشت سال از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. او امروز ۲۸ سال دارد و از بیست سالگی در زندان بوده است. در تمام این هشت سال اجازه پیدا نکرد پایش را از زندان بیرون بگذارد، چه برای امور درمانی و چه برای مرخصی. هشت سال زندان بدون یک ساعت مرخصی امروز به پایان رسید.

فیسبوک ژیلا بنی یعقوب
Photo: بعد ازهشت سال زندان آزاد شد

رمضان سعیدی از زندانیان سیاسی کرد امروز بعد از هشت سال از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. او امروز ۲۸ سال دارد و از بیست سالگی در زندان بوده است. در تمام این هشت سال اجازه پیدا نکرد پایش را از زندان بیرون بگذارد، چه برای امور درمانی و چه برای مرخصی. هشت سال زندان بدون یک ساعت مرخصی امروز به پایان رسید.

فیسبوک ژیلا بنی یعقوب


Timeline Photos
بعد ازهشت سال زندان آزاد شد

رمضان سعیدی از زندانیان سیاسی کرد امروز بعد از هشت سال از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. او امروز ۲۸ سال دارد و از بیست سالگی در زندان بوده است. در تمام این هشت سال اجازه پیدا نکرد پایش را از زندان بیرون بگذارد، چه برای امور درمانی و چه برای مرخصی. هشت سال زندان بدون یک ساعت مرخصی امروز به پایان رسید.

فیسبوک ژیلا بنی یعقوب

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: