شاید بشه گفت که محمد نظری با ۲۰ سال زندان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران باشه. وی…

‫شاید بشه گفت که محمد نظری با ۲۰ سال زندان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران باشه. وی مدت‌ها در زندان‌های مهاباد و ارومیه بوده و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شده.

این اولین باره که بعد از ۲۰ سال از محمد نظری عکسی منتشر می‌شه
زندانیان سیاسی گمنام را دریابیم

http://fa.firatajans.com/news/tzh-h/nmh-nzry-zndny-sysy-khurd-w-ntqd-z-wd-yt-sysy-yrn.htm


‎بهروز جاویدتهرانی‎'s Photos
۲۰ سال زندان بدون ۱ ساعت مرخصی

شاید بشه گفت که محمد نظری با ۲۰ سال زندان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران باشه. وی مدت‌ها در زندان‌های مهاباد و ارومیه بوده و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شده.

این اولین باره که بعد از ۲۰ سال از محمد نظری عکسی منتشر می‌شه
زندانیان سیاسی گمنام را دریابیم

http://fa.firatajans.com/news/tzh-h/nmh-nzry-zndny-sysy-khurd-w-ntqd-z-wd-yt-sysy-yrn.htm

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: