کانون نویسندگان ایران: ۱۳ آذر روز «نه» به سانسور، «آری» به آزادی بیان در این بی…

‫کانون نویسندگان ایران: ۱۳ آذر روز «نه» به سانسور، «آری» به آزادی بیان

در این بیانیه از کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور (۱۳ آذر)، کانون نویسندگان این روز را به کوشندگان آزادی بیان تبریک می‌گوید و از موفقیت های اخیر در راه مبارزه با سانسور یاد می کند. با اینکه جنبش علیه سانسور رشد خوبی داشته، این بیانیه توضیح می دهد که چگونه سیاست سانسور دولت ایران بطور مداوم مانع این می شود تا ایرانیان بتوانند آزادانه از طریق هنر و ادبیات خود را ابراز کنند: "کتاب‌ها با تیراژهای نازل چاپ می‌شود و سینماها خالی‌تر، تئاتر از نفس‌افتاده‌تر، موسیقی کم‌نواتر،‌ و… سانسور از اعتبار هنر و ادبیات نزد مردم به شدت کاسته است."

Writers' Association Of Iran: "December 4th, A Day to Say NO to Censorship and YES to Freedom of Speech"

Link: ‬http://bit.ly/19hs4kt

In this statement from the Writers' Association of Iran, released on November 30th, 2013, the Association congratulates those who defend the freedom of speech while listing recent successes in the struggle against censorship. Despite this progress, the statement describes how Iran's censorship policies continue to keep Iranians from fully expressing themselves through art and literature: "the works of writers, artists and others are still under the blade of the censors; all the while, books are printed in smaller numbers, movie theaters grow emptier, theatrical productions become more anemic, and music sounds less musical."

لینک: http://bit.ly/1iCTbjG


Timeline Photos
Writers' Association Of Iran: "December 4th, A Day to Say NO to Censorship and YES to Freedom of Speech"

Link: http://bit.ly/19hs4kt

In this statement from the Writers' Association of Iran, released on November 30th, 2013, the Association congratulates those who defend the freedom of speech while listing recent successes in the struggle against censorship. Despite this progress, the statement describes how Iran's censorship policies continue to keep Iranians from fully expressing themselves through art and literature: "the works of writers, artists and others are still under the blade of the censors; all the while, books are printed in smaller numbers, movie theaters grow emptier, theatrical productions become more anemic, and music sounds less musical."

کانون نویسندگان ایران: ۱۳ آذر روز «نه» به سانسور، «آری» به آزادی بیان

در این بیانیه از کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور (۱۳ آذر)، کانون نویسندگان این روز را به کوشندگان آزادی بیان تبریک می‌گوید و از موفقیت های اخیر در راه مبارزه با سانسور یاد می کند. با اینکه جنبش علیه سانسور رشد خوبی داشته، این بیانیه توضیح می دهد که چگونه سیاست سانسور دولت ایران بطور مداوم مانع این می شود تا ایرانیان بتوانند آزادانه از طریق هنر و ادبیات خود را ابراز کنند: "کتاب‌ها با تیراژهای نازل چاپ می‌شود و سینماها خالی‌تر، تئاتر از نفس‌افتاده‌تر، موسیقی کم‌نواتر،‌ و… سانسور از اعتبار هنر و ادبیات نزد مردم به شدت کاسته است."

لینک: http://bit.ly/1iCTbjG

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: