#حقوق_بشر ─ اعدام جمعی شنيع ۱۱ زندانی در قزلحصار کرج در یک عمل غیر انسانی د…

‫#حقوق_بشر ─ اعدام جمعی شنيع ۱۱ زندانی در قزلحصار کرج

در یک عمل غیر انسانی دیگر ۱۱ زندانی سیاسی بصورت جمعی در زندان قزلحصار کرج بدار آویخته شدند پیش ازاین در خبرها آمده بود روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه یکی از شکنجه گران به نام عموزاده به یکی از زندانیانی که امروز اعدام شد گفته بود: بعد از مذاکرات گروه ۵+۱ همه شما را اعدام خواهیم کرد.

به گزارش کانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها قبل از اعدام جنایتکارانه ۱۱ زندانی، بیش از ۱۰۰۰ تن از زندانیان در اعتراض به این حکم ظالمانه اعتصاب غذا کردند. پس از این اقدام ،فضای زندان بسیار امنیتی بود و نیروهای گارد ویژه به سلولهای زندانیان قزلحصار حمله ور شده و وسایل شخصی زندانیان را تخریب و یا با خود بردند. هم چنین از غروب روز دوشنبه ۴آذر ,نیروهای گارد ویژه در برجکهای زندان با تک تیرانداز و تیربار مستقر شدند و تعدادی نیروی کمکی نیز به زندان گسیل کردند.

از طرف دیگر خانواده های زندانیان تمام روز در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع کرده بودند و خواستار متوقف کردن اعدام این ۱۱ زندانی و سایر زندانیان محکوم به اعدام شدند. حکم اکثر این زندانیان توسط یکی از جلادان بنام محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه ارتجاع تهران صادر شده است.

http://goo.gl/3Sd9UX
#زندانی, #۵۱‬


‫اعدام جمعی شنيع ۱۱ زندانی در قزلحصار کرج‬
سپیده دم
‫در یک عمل غیر انسانی دیگر ۱۱ زندانی سیاسی بصورت جمعی در زندان قزلحصار کرج بدار آویخته شدند پیش ازاین در خبرها آمده بود روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه یکی از شکنجه گران به نام عموزاده به یکی از زندانیانی که امروز اعدام شد گفته بود: بعد از مذاکرات گروه ۵+۱ همه شما را اعدام خواهیم کرد. ‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: