#حقوق_بشر, #ویدیو ─ علیه موج جدید اعدام ها به پا خیزیم – مونیخ / آلمان بی…

‫#حقوق_بشر, #ویدیو ─ علیه موج جدید اعدام ها به پا خیزیم – مونیخ / آلمان

بیایید اعتراض خود نسبت به این موج سرکوب و اعدام را به جامعه جهانی برسانیم، و از تمام افراد و جریاناتی که برای جان انسانها ارزشی قائل هستند، برای توقف اعدامها در ایران درخواست حمایت کنیم.

http://goo.gl/RIt7Ym
#اعدام‬


‫علیه موج جدید اعدام ها به پا خیزیم – مونیخ / آلمان‬
سپیده دم
‫بیایید اعتراض خود نسبت به این موج سرکوب و اعدام را به جامعه جهانی برسانیم، و از تمام افراد و جریاناتی که برای جان انسانها ارزشی قائل هستند، برای توقف اعدامها در ایران درخواست حمایت کنیم.‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: