پانزدهم نوامبر، روز جهانی همبستگی با نويسندگان زندانی است. انجمن بين المللی…

‫پانزدهم نوامبر، روز جهانی همبستگی با نويسندگان زندانی است.

انجمن بين المللی قلم ـ پن _ روز پانزدهم نوامبر را به عنوان «روز جهانی همبستگی با نويسندگان زندانی» یه منظور حمايت و توجه جهانيان را به وضعيت آن‌هاه نام گذاری کرد.‬


Timeline Photos
پانزدهم نوامبر، روز جهانی همبستگی با نويسندگان زندانی است.

انجمن بين المللی قلم ـ پن _ روز پانزدهم نوامبر را به عنوان «روز جهانی همبستگی با نويسندگان زندانی» یه منظور حمايت و توجه جهانيان را به وضعيت آن‌هاه نام گذاری کرد.

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: