پر از دردم، پُر از بغضم، می فهمی مرا؟ پُر از انَّ معَ العُسرم، می فهمی مرا؟…

پر از دردم، پُر از بغضم، می فهمی مرا؟
پُر از انَّ معَ العُسرم، می فهمی مرا؟

پُر از انکارِ بیداری
پِر از شبهای حیرانی
پر از نبودنهای طولانی
پر از هق هق زِ هجرانم،
می فهمی مرا؟

هر صبح می آید از پی هر شب هنوز
من بی تو به رنجم جانِ من،
من کوک نیستم، می فهمی مرا؟

خزان کوتاه شود اما
بهار من نمی آید …
(مینو آهه)

به یاد شهید مصطفی کریم بیگی


Timeline Photos
پر از دردم، پُر از بغضم، می فهمی مرا؟
پُر از انَّ معَ العُسرم، می فهمی مرا؟

پُر از انکارِ بیداری
پِر از شبهای حیرانی
پر از نبودنهای طولانی
پر از هق هق زِ هجرانم،
می فهمی مرا؟

هر صبح می آید از پی هر شب هنوز
من بی تو به رنجم جانِ من،
من کوک نیستم، می فهمی مرا؟

خزان کوتاه شود اما
بهار من نمی آید …
(مینو آهه)

@[172847366106611:274:به یاد شهید مصطفی کریم بیگی]

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: