۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی http://bit.ly/1e3s3os سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و…

‫۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی
http://bit.ly/1e3s3os

سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کردند علیرغم وعده های رئیس جمهور ایران حسن روحانی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آنکه هیچ جرمی علیه آنها اعلام شده باشد، ۱۰۰۰ روز است که در بازداشت خانگی یا حبس به سر میبرند.

حکومت ایران باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی، این شخصیتهای منتقد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، و زهرا رهنورد، همسر موسوی، و نویسنده و فعال سیاسی را آزاد کند.

روز۲۱ آبان، هزارمین روزی است که این سه تن بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه ای در بازداشت خانگی یا حبس به سر بردهاند. هیچ سازمان یا نهاد حکومتی یا دولتی صراحتا مسئولیت بازداشت این افراد را نپذیرفته است و یا هیچگونه اتهامی علیه آنها …‬http://bit.ly/1e3s3os

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: