این ترانه در تاکید بر دشمنی با آمریکا از صدا و سیمای ایران با تصاویر متفاوت از ا…

‫این ترانه در تاکید بر دشمنی با آمریکا از صدا و سیمای ایران با تصاویر متفاوت از این پخش شد.‬


‫ترانه «مرگ بر» با تصاویر واقعی‬
‫این ترانه در تاکید بر دشمنی با آمریکا از صدا و سیمای ایران با تصاویر متفاوت از این پخش شد.‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: