جلسه چهارم دوره «کنشگری و جنبش دانشجویی» امشب ساعت ۹:۳۰ به وقت تهران برگزار می ش…

‫جلسه چهارم دوره «کنشگری و جنبش دانشجویی»
امشب ساعت ۹:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.
میهان جلسه امروز محسن سازگاراست.
دراین جلسه به بررسی رخدادهای زمان انقلاب و مسائل بعد از آن تا پیش از دهه ۷۰ شمسی می پردازد. ابتدای انقلاب دانشگاه پایگاه گروه های انقلابی متفاوتی شده بود که با هم درگیری داشتند. انقلاب فرهنگی و تصفیه دانشگاه از اساتید و دانشجویان دگراندیش نقطه پایانی بر این فضا بود. همچنین در این جلسه به ماجرای اشغال سفارت امریکا از سوی دانشجویان خط امام و رکود دهه ۶۰ در جنبش دانشجویی خواهیم پرداخت.‬


Timeline Photos
جلسه چهارم دوره «کنشگری و جنبش دانشجویی»
امشب ساعت ۹:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.
میهان جلسه امروز محسن سازگاراست.
دراین جلسه به بررسی رخدادهای زمان انقلاب و مسائل بعد از آن تا پیش از دهه ۷۰ شمسی می پردازد. ابتدای انقلاب دانشگاه پایگاه گروه های انقلابی متفاوتی شده بود که با هم درگیری داشتند. انقلاب فرهنگی و تصفیه دانشگاه از اساتید و دانشجویان دگراندیش نقطه پایانی بر این فضا بود. همچنین در این جلسه به ماجرای اشغال سفارت امریکا از سوی دانشجویان خط امام و رکود دهه ۶۰ در جنبش دانشجویی خواهیم پرداخت.

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: