آقایان ملی – مذهبی این اصلاح طلبی نیست، عوامفریبی است! در اصلاح طلبی مورد نظ…

‫آقایان ملی – مذهبی این اصلاح طلبی نیست، عوامفریبی است!

در اصلاح طلبی مورد نظر آقایان ما برای آن که خدای ناکرده ناامید نشویم و از خط ابدی اصلاحات منحرف نشویم، مجبوریم چشم هایمان را بر روی واقعیات تلخ اعدام گلپری پور و معارفی و اسماعیلی و قربانیان بیگناه بلوچ ببندیم و گوش همایمان را تیز کنیم شاید زمزمه ای از جانب بیت رهبری مبنی بر آزادی زندانیان خاص بش… ‬http://sepidedam.com/19923

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: