#حقوق_بشر ─ اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایر…

‫#حقوق_بشر ─ اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

آکسیونهای علیه اعدام در شهرهای مختلف دنیا
لندن

کلن

هلند شهر لاهه (دنهاخ)

هلسینکی در مقابل سفارت رژیم اسلامی

منبع: روزنه

http://goo.gl/je2sXO
#اعدام‬


‫اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران‬
سپیده دم
‫اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: