#حقوق_بشر ─ هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى: می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند…

‫#حقوق_بشر ─ هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى: می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: «به نظر می رسد دولتمردان در صددند از زندانیان عقیدتی به خاطر استفاده از حقوق خود انتقام بگیرند. زندانیان، علاوه بر تحمل شکنجه در حبس پیش از دادگاه و احکام سنگین در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه، از دسترسی به خدمات مناسب درمانی هم محر…‬


‫هشدار ٣ سازمان حقوق بشرى: می‌خواهند از زندانیان عقیدتی انتقام بگیرند‬
سپیده دم
‫عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: «به نظر می رسد دولتمردان در صددند از زندانیان عقیدتی به خاطر استفاده از حقوق خود انتقام بگیرند. زندانیان، علاوه بر تحمل شکنجه در حبس پیش از دادگاه و احکام سنگین در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه، از دسترسی به خدمات مناسب درمانی هم محروم …‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: