نامه مادر ستار بهشتی به روحانی: “انتظار است به قسم خود پایبند باشید” لینک: ht…

‫نامه مادر ستار بهشتی به روحانی: "انتظار است به قسم خود پایبند باشید"

لینک: ‬http://bit.ly/1785REX

من نیز به مانند عمده ایرانیان شریف و آزاده صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌ام و از نظر اقتصادی در مضیقه‌ام ؛ شما که غریبه نیستید؛ نان آور منزل من ستار بود و وقتی ستار نیست نانی هم در سفره نیست… از شما بعنوان یک حقوقدان – و نه یک سرهنگ – انتظار است به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید…

Sattar Beheshti's Mother to Rouhani: "We expect you to keep your oath"
Link: ‬http://bit.ly/1hMTrd1

"I, like most of my fellow noble and free Iranians, am in dire financial straits, despite doing my best to appear otherwise. Sattar was the breadwinner in our home; with him gone, there is no food on our table. …
Since — as you say — you are a lawyer and not a soldier, we expect you to keep your oath, and to guarantee that the letter of the Constitution and the rights of the Iranian citizenry are respected."

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: