تجمع مردم سقز در اعتراض به اعدام های اخیر با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده…

‫تجمع مردم سقز در اعتراض به اعدام های اخیر با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد

بعد از ظهر چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ در اعتراض به اعدام های اخیر در استان کردستان، جمع زیادی از مردم سقز در میدان ''هه لو'' این شهر تجمع کردند
بنا به گزارش های رسیده به ''العربیه.نت'' این تجمع که ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز شد، با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای متفرق کردن تجمع کنندگان روبرو… ‬http://sepidedam.com/19979

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: