نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام منصور آروند زندانی کرد در پی انتقال به سلول انف…

‫نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام منصور آروند زندانی کرد در پی انتقال به سلول انفرادی

سوران آروند، برادر این زندانی کرد گفت: ما نگرانیم که او را برای اجرای حکم اعدام به بند انفرادی برده باشند چون حکم به دایره اجرای احکام فرستاده شده و هر لحظه می توانند اعدامش کنند ‬http://sepidedam.com/19898

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: