نامه‌ای به آیت‌الله منتظری که باعث حمایت او از زندانیان سیاسی شد آیت الله منت…

‫نامه‌ای به آیت‌الله منتظری که باعث حمایت او از زندانیان سیاسی شد

آیت الله منتظری، با مخالفتی که با کشتار زندانیان سیاسی در سال سیاه ۶۷ نشان داد ، در بین نیروهای ترقی خواه احترام خاصی کسب کرد. هیچ کس نمیتواند منکر این شود که کسی که قائم مقام رهبر بود و در آستانه به دست آوردن قدرت مطلق کشور ، با مخالفت با فرمان رهبری و با رودرروی نظام ایستادن ، از خود گذشتگی ب… ‬http://sepidedam.com/19793

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: