شرح حال مریم شفیعی از ملاقات امروز با همسرش عماد بهاور در زندان اوین بعد از هف…

‫شرح حال مریم شفیعی از ملاقات امروز با همسرش عماد بهاور در زندان اوین
بعد از هفته گذشته که دخترای میر حسین رو کلی اذیت کرده بودن ، این
هفته ما ملاقات حضوری داشتیم و ماموری که همیشگی نبود و عوض شده بود . بعد از 4 سال که داریم ملاقات می ریم اولین بار بود که همچین صحنه ای می دیدیم به ما گفت باید لباس زیرتونو در بیارین …. خوب ما کلی اعتراض کردیم و هیچ ثمری نداشت جز یک ملاقات با روحیه خراب …. در ضمن تمام این اتفاقات و اعمال نفوذ بر پرونده همسرم و لغو آزادی 80 نفر که دادگستری وعده داده بود همین طور ادامه داره

Maryam Shafiee

#زندانی_سیاسی #زندان #اوین #حقوق_بشر #جنبش_سبز‬


Timeline Photos
شرح حال مریم شفیعی از ملاقات امروز با همسرش عماد بهاور در زندان اوین
بعد از هفته گذشته که دخترای میر حسین رو کلی اذیت کرده بودن ، این
هفته ما ملاقات حضوری داشتیم و ماموری که همیشگی نبود و عوض شده بود . بعد از 4 سال که داریم ملاقات می ریم اولین بار بود که همچین صحنه ای می دیدیم به ما گفت باید لباس زیرتونو در بیارین …. خوب ما کلی اعتراض کردیم و هیچ ثمری نداشت جز یک ملاقات با روحیه خراب …. در ضمن تمام این اتفاقات و اعمال نفوذ بر پرونده همسرم و لغو آزادی 80 نفر که دادگستری وعده داده بود همین طور ادامه داره

Maryam Shafiee

#زندانی_سیاسی #زندان #اوین #حقوق_بشر #جنبش_سبز

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: