خشونت و نفرت چارە ساز نیست، اعدام ها را متوقف کنید! اعتراض نامه جمعی از زنان…

‫خشونت و نفرت چارە ساز نیست، اعدام ها را متوقف کنید!

اعتراض نامه جمعی از زنان کورد:
ما زنان و مادران کورد از خود میپرسیم ما کە هیچ مردمی را از زبان و حقوق خود محروم نکردەایم چرا باید نسل در نسل وارث رنج محرومیت باشیم؟ چرا باید ما، خانوادەهایمان و بویژە کودکانمان تبعیض را با گوشت و پوست خود احساس کنیم؟ چرا باید زمینە بیزاری جوانان ما از این محرومیت… ‬http://sepidedam.com/19831

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: