خاتمی: بسیاری از ایرانی‌ها فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر ندارند هومن مجد، نویسنده…

‫خاتمی: بسیاری از ایرانی‌ها فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر ندارند

هومن مجد، نویسنده ایرانی-آمریکا، در گفتگوی اخیرش با NPR به نقل از خاتمی می‌گوید که ایرانی‌ها دموکراسی و حقوق بشر می‌خواهند، اما فرهنگش را ندارند.
به گزارش خودنویس هومن مجد که اخیرا مواضعش در قبال سهراب احمری مورد انتقاد برخی مجامع رسانه‌ای قرار گرفته بود، در گفتگویشبکه رادیویی ملی آمریکا در باره… ‬http://sepidedam.com/19800

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: