محمد ملکی و محمد نوری زاد ”کمپین ضد اعدام در ایران” راه اندازی می کنند محمد…

‫محمد ملکی و محمد نوری زاد ''کمپین ضد اعدام در ایران'' راه اندازی می کنند

محمد ملکی و محمد نوری زاد ''کمپین ضد اعدام در ایران'' راه اندازی می کنند

همزمان با راه اندازی کمپین ضد اعدام در ایران توسط محمد نوریزاد و محمد ملکی‌، امروز ۲ نوامبر ۲۰۱۳ فعالین ایرانی‌ در استکهلم با در دست داشتن پلاکارد " اعدام در ایران را پایان دهید " ، " بیش از این نکشید " به خیابان آمدند تا… ‬http://sepidedam.com/19726

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: