اعتصاب گسترده کارگران شرکت پارس جنوبی دهها نفر از کارگران شرکت پارس جنوبی در…

‫اعتصاب گسترده کارگران شرکت پارس جنوبی

دهها نفر از کارگران شرکت پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه‌شان دست به اعتصاب زدند.

یک منبع مطلع به گزارشگر دید بان گفت: روز چهار شنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ عده‌ زیادی از کارگران فاز های،۲۲،۲۳ و۲۴ پارس جنوبی به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه و همچنین وضعیت معیشتی نامساعد دست به اعتصاب گسترده ای‌ … ‬http://sepidedam.com/19659

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: