نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های اخیر شیرین عبادی، رئیس مرک…

‫نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های اخیر

شیرین عبادی، رئیس مرکز حامیان حقوق بشر، در نامه ای به احمد شهید، با اظهار نگرانی از اعدام های اخیر در ایران از او خواسته تا اعتراض خود را نسبت به "اعدام های فراقانونی در ایران" اعلام کند. ‬http://sepidedam.com/19452

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: