رژیم ایران «رضا اسماعیلی» را در سلماس اورمیه اعدام کرد بنا به گزارش‌هایی که ا…

‫رژیم ایران «رضا اسماعیلی» را در سلماس اورمیه اعدام کرد

بنا به گزارش‌هایی که از سلماس بدست خبرگزاری فرات رسیده، یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد در سلماس هم به جرم سیاسی اعدام شده است. ‬http://sepidedam.com/19444

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: