ایـــــران : October 27, 2013 at 11:19AM

بهادر مولایی نایب قهرمان وزنه‌برداری جهان شد
____________________________________
بهادر مولایی با ثبت رکورد 458 کیلوگرم در مجموع دوحرکت بر سکوی دوم جهان ایستاد.

به گزارش ایسنا، در آخرین رقابت وزنه‌برداران در مسابقات جهانی لهستان، وزنه برداران دسته فوق سنگین(150+ کیلوگرم) برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. روسلان آلبگوف نفر سوم المپیک که در غیاب بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی (قهرمان و نایب قهرمان المپیک لندن و جهانی پاریس) مدال طلا یک ضرب را بدست آورد، برای کسب عنوان قوی‌ترین مرد جهان رقابت جدی را در حرکت دو ضرب با بهادر مولایی آغاز کرد.

در پایان این رقابت بهادر مولایی با 255کیلوگرم در دو ضرب و 458کیلوگرم در مجموع دو حرکت مدال نقره جهان را بر گردن آویخت.

روسلان آلبگوف با 255 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 464 کیلوگرم قهرمان جهان شد. الکسی لوفچف نیز با 230 کیلوگرم در یک ضرب و 430 در مجموع سوم جهان شد.

بهادر مولایی در حرکت دو ضرب کار خود را با وزنه 241 کیلوگرمی آغاز کرد که توانست این وزنه را مهار کند. در حرکت دوم وزنه 255 کیلوگرم را باید بالای سر می‌برد که این وزنه را نیز مهار کرد. مولایی در آخرین حرکت خود وزنه 261 کیلوگرم را میخواست مهار کند که تنوانست آن را بالای سر ببرد. با این حال با 255 کیلوگرم مدال طلای دو ضرب را کسب کرد.

مربیان روسلان آلبگوف در حرکت اول وزنه 242 کیلوگرم را درخواست دادند که توانست آن را مهار کند. آلبگوف هم در حرکت دوم وزنه 255 کیلوگرم را درخواست کرد که در مهار آن موفق نبود اما در حرکت سوم توانست وزنه 255 کیلوگرم را بالای سر ببرد و به دلیل اختلاف وزن با مولایی مدال نقره دو ضرب را بدست آورد.

آرتم اواداچین از اکراین نیز در ابتدا وزنه 232 کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم وزنه 241 کیلوگرمی را باید بالای سر می‌برد که در مهار این وزنه موفق نبود. مربیان اواداچین در حرکت سوم وزنه 242 کیلوگرم را درخواست دادند که آن را انداخت و با 232 کیلوگرم مدال برنز دوضرب را کسب کرد.
ایـــــران
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686831414660530&set=a.256156527728023.75507.255293611147648&type=1

Advertisements
Categories: armando32 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: