شاباش بر‌ا‌ی استریپر در مسجد ، شلاق برای جرعه ای شراب در کلیسا آیا به راستی‌…

‫شاباش بر‌ا‌ی استریپر در مسجد ، شلاق برای جرعه ای شراب در کلیسا

آیا به راستی‌ شرم آور نیست که در جمهوری اسلامی ایران برای نوشیدن جرعه‌ای شراب در کلیسا که جزو آیین مسیحیت است، آن افراد را به شلاق محکوم کنند، ولی‌ خودشان حتی در مساجد برنامه رقص و آواز و استریپتیز در حضور یک آخوند برگزار کنند؟ آیا اثرات منفی‌ یک جرعه شراب به هنگام مناجات اثر تخریبی‌ بیشتری برای … ‬http://sepidedam.com/19375

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: